Zaujímavé veci

Vitajte na mojej webovej stránke

Smutné

Cintorín

Padá hmla padá,
na cintorín, na hroby kamenné
Kryje mŕtvych, kryje ich telá stuhnuté
Uzatvára ich skutky mŕtvolné.


Uzatvára mŕtvych v hlbinách.
V tichu a nádeji,
keď každá spomienka na nich zabolí.
V pokoji spia spánok spravodlivý.


Na ceste na večnosť
im červy robia spoločnosť .
Spia spánok večný,
Prežívajú okamih nekonečný


Hľadajú svojím činom odpustenie,
no prežívajú nekonečné zatratenie.
Zúfajú nad životom a smrťou
to je ich večnou posadnutosťou
Žádné komentáře