Zaujímavé veci

Vitajte na mojej webovej stránke

Sviatočné

Klaun
Znova sa zobúdzam
Znova som sám
Vo svete čarovnom
Nespoznám klam.

Koľkokrát spálená
Dôvera lžou
Lomí mi kolená
Nad kalužou.

Koľkokrát usínam
Aby som žil
Vo svete bez prehier
Kde smiech prežil.

Snažím sa milovať
Snažím sa smiať
Ako však dokážem
Nevnímať chlad?

Raz niekto povedal
Že svet je v ňom,
Že svet je zrkadlo
V ktorom je on.

Potom však aký som
Ak túžim nájsť
To čo je mimo mňa
Kúsok za zrkadlom?

Dotknúť sa oblohy
Pohladiť tvár
Usínať v objatí
Môže len klaun.

Veď on má na tvári
Radosť aj plač,
Dokáže rozosmiať
Každého z nás.

Aký však bude
Ak zotrie si masku:
Odhalí vrásku,
Či s úsmevom ukončí deň?

Hľadím do zrkadla
Možno som klaun.
So slzami na tvári
Zabávam dav.

Možno raz s úsmevom
Privítam deň
Keď dušu z bolesti
Vylieči sen.

...

Slzy už utíchli
Už poznám smiech.
Stále však smutný som:
Navždy len klaun!
Žádné komentáře