smileya kde sú mená : Denis , Drahomír a je tam dvakrát meno Dušan a chýba tam meno Dušanasmiley