Zaujímavé veci

Vitajte na mojej webovej stránke

Normálne príbehy

Stopár
Zastavte mu a spýtajte sa koľko je hodín a keď vám odpovie, utečte mu.
- Oznámte mu, že ho vezmete len za podmienky, že rýchlosti bude radiť on.
- Keď sa usadí, tichým hlasom sa ho spýtajte: "Máte strach?"
- Urobte si na volante zárez.
- Nakloňte sa blízko k volantu a s neprítomným pohľadom do diaľky si zamrmlite: "Všetkých ich dostanem!"
- Pri rýchlosti 130 km/hodinu simulujte epileptický záchvat.
- Za jazdy sa aspoň trikrát prezujte.
- Vyťukajte na mobile ľubovoľné číslo a tajomne zahláste: "Tu križiak, chytil som jednu muchu!"
- Tesne pred ostrou zákrutou skríknite: "Aáách bože, ja to nedokážem!"
- Keď vás zastaví dopravná hliadka, povedzte policajtovi s kamennou tvárou: "Pán nadporučík, to je on!"
- So stopárom sa rozlúčte so slovami: "Viem, kde bývate..."
Žádné komentáře