Zaujímavé veci

Vitajte na mojej webovej stránke

Fun rádio

[quote]...VIAC HUDBY, VIAC FUN...

FUN RADIO je prvá súkromná rozhlasová stanica na území Slovenska. Spočiatku vysielanie zo štúdia v Bratislave pokrývalo 4 hodiny, po zvyšok dňa sa preberal signál z vysielania francúzskeho FUN RADIA. V éteri sa FUN RADIO ozvalo po prvýkrát na frekvencii 94,3 FM 10. júna 1990. Postupne sa vysielanie z Bratislavy rozširovalo - zo 4 hodín na 12 až konečných 24 hodín denne. FUN RADIO sa svojím hudobným profilom zaraďuje do kategórie EHR (European Hit Radio). Cieľom tejto vekom i duchom mladej stanice je šíriť v éteri dobrú náladu a pohodu. Okrem toho FUN RADIO prináša nepretržitý prúd hudby a informácií. Práve bezprostrednosť a neustály kontakt s poslucháčmi vyniesli FUN RADIO na popredné miesta v rebríčkoch počúvanosti a obľúbenosti. FUN RADIO v roku 1990 štartovalo ako rozhlasová stanica pre mladých. V súčasnosti sa ukazuje, že mladých ľudí na Slovensku pribúda a to v každom veku.